ช่าง CNC/CAM จำนวน 2 ตำแหน่ง

22 เม.ย. 62


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 - Milling, เครื่อง Machine center

 - ทำงานหน้าเครื่อง cnc

 - เขียนโปรแกรม CAM


คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. 
 • จบสาขาเทคนิคการผลิต, ช่างกลโรงงงาน, ช่างยนต์
 • หรือมีประสบการณ์ด้านสายงาน cnc

แบบฟอร์มสมัครงาน

 • เงินเดือนที่ต้องการ *

 • ชื่อ-สกุล *

 • เบอร์โทร *

 • อีเมล *

 • ข้อความ

 • เลือกไฟล์ *

 • * ขนาดไม่เกิน 2 MB ไฟล์แนบและไฟล์นามสกุลสามารถแนบ. jpg หรือ. pdf


 • รหัสยืนยันความปลอดภัย *

 •    เปลี่ยนรหัส
 • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน