เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 ตำแหน่ง

22 เม.ย. 62


หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คีย์ข้อมูล

- ประสานงานในโรงงาน เช่น ฝ่ายผลิต

- งานวิจัยนอกสถานที่ / wear test ,การเก็บข้อมูล การทำแบบสำรวจ(บางครั้ง)

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ขับรถได้มีใบขับขี่


คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การประสานงานในโรงงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
 • ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

แบบฟอร์มสมัครงาน

 • เงินเดือนที่ต้องการ *

 • ชื่อ-สกุล *

 • เบอร์โทร *

 • อีเมล *

 • ข้อความ

 • เลือกไฟล์ *

 • * ขนาดไม่เกิน 2 MB ไฟล์แนบและไฟล์นามสกุลสามารถแนบ. jpg หรือ. pdf


 • รหัสยืนยันความปลอดภัย *

 •    เปลี่ยนรหัส
 • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน