3D จำนวน 2 ตำแหน่ง

22 เม.ย. 62


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 - ออกแบบรองเท้าและดราฟงานในโปรแกรม RHINO 3D

 - ออกแบบหน้าผ้ารองเท้า

 - ต้องได้ RHINO สามารถทำโปรแกรม Pro-e  / Powerser, Power Shape, Power Mill, Cimatron


คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

 • เงินเดือนที่ต้องการ *

 • ชื่อ-สกุล *

 • เบอร์โทร *

 • อีเมล *

 • ข้อความ

 • เลือกไฟล์ *

 • * ขนาดไม่เกิน 2 MB ไฟล์แนบและไฟล์นามสกุลสามารถแนบ. jpg หรือ. pdf


 • รหัสยืนยันความปลอดภัย *

 •    เปลี่ยนรหัส
 • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน