Content Editor/Content Creater จำนวน 1 ตำแหน่ง

25 พ.ย. 65


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาเทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอ และนำมาปรับใช้กับแบรนด์และคอนเท้นท์ให้ดูน่าสนใจ
 • ดูแลงานเอกสาร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ช่วยดูแลด้านการสื่อสารการตลาด ทั้งการลงสื่อ และ การสื่อสาร สามารถสื่อสารกับลูกค้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ดูแลการนำสินค้าขึ้นเว็บไซต์ และสื่อต่างๆของบริษัท ให้ดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย เช่น เขียนและแก้ไขรายละเอียด แก้ไขและตกแต่งรูปสินค้าเบื้องต้น อัพโหลด ตรวจสอบความถูกต้อง
 • ดูแลหน้าตาความสวยงามแฟนเพจ และ สื่อ Social รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท
 • คิดสร้างสรรค์คอนเท้นท์ทางการตลาดทั้งแบบภาพนิ่ง และวีดีโอ ลงบนสื่อ ต่างๆ ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสามารถติดต่อประสานงานกับ influencer ได้ดี
 • วางแผนการลงคอนเท้นท์ได้อย่างต่อเนื่องและตรงเวลา

คุณสมบัติ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและเวลาที่กำหนดได้
 • มีประสบการณ์ซื้อหรือขายสินค้าบน Website ,Lazada , Shopee ,JD central ,Tiktok
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft word, Excel และการรับ-ส่ง email
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถสรุปรีพอร์ตงานและนำเสนองานได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาชัดเจน ร่างเริงแจ่มใส มีทัศนคติด้านบวก มีไฟในการทำงาน
 • ถ้าเคยมีประสบการณ์การไลฟ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

 • เงินเดือนที่ต้องการ *

 • ชื่อ-สกุล *

 • เบอร์โทร *

 • อีเมล *

 • ข้อความ

 • เลือกไฟล์ *

 • * ขนาดไม่เกิน 2 MB ไฟล์แนบและไฟล์นามสกุลสามารถแนบ. jpg หรือ. pdf


 • รหัสยืนยันความปลอดภัย *

 •    เปลี่ยนรหัส
 • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน