Tiktok Creator จำนวน 1 ตำแหน่ง

25 พ.ย. 65


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เชี่ยวชาญในการใช้ Tiktok platform
 • วางแผน Concept Creative อัดคลิป สร้าง Content marketing video ผ่านทาง Tiktok เป็นหลัก และร่วมดูแล Social media อื่นๆของ Aerosoft
 • จัดทำคลิปวีดีโอลงช่องทาง Tiktok หรือ Social Media อื่นๆของบริษัท
 • วางแผน ประสานงานกับ Tiktok Thailand เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • ประสานงาน ทำงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลลัพธ์ รวมถึงนำเสนอไอเดียใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านสร้างสรรค์คอนเท้นต์ลงบน Tiktok โดยเฉพาะ
 • คุ้นเคยในการไลฟ์บนช่องทาง Tiktok/ FB/ IG
 • กล้าแสดงออก พูดจาฉะฉาน สามารถเป็น MC ในไลฟ์สดผ่านช่องทาง Tiktok และ FB ได้

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน VDO Content Creator
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้ รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ตามเทรนด์ใหม่ ใน Social Media อยู่เสมอ
 • สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

 • เงินเดือนที่ต้องการ *

 • ชื่อ-สกุล *

 • เบอร์โทร *

 • อีเมล *

 • ข้อความ

 • เลือกไฟล์ *

 • * ขนาดไม่เกิน 2 MB ไฟล์แนบและไฟล์นามสกุลสามารถแนบ. jpg หรือ. pdf


 • รหัสยืนยันความปลอดภัย *

 •    เปลี่ยนรหัส
 • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน