คุณ โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ บริจาค 100 ล้านบาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนมูลนิธิ รพ.ศิริราช

คุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วยนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) บุตรชาย
บริจาคเงินจำนวน 100 ล้านบาท พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น
ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา (Face Shield) จำนวน 3,000 ชิ้น
และเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ (Airvo 2) จำนวน 10 ชิ้นให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการรักษา
โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
อธิการบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าวิชาโรคระบบการหายใจ ร่วมรับมอบ


แชร์