บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ เราขอเป็นส่วนร่วมในการบริจาค Face Shield ให้กับแพทย์ พยาบาล

ทางบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อสู้กับวิกฤติและดูแลผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

 

ทางบริษัทเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม บริจาค Face Shield อุปกรณ์ที่สามารถช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์
จากสารคัดหลั่ง หรือละอองต่างๆจากผู้ป่วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปป้องกันระหว่างการปฎิบัติหน้าที่

 

Aerosoft Arch Support เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและขอขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านค่ะ

แชร์