บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ ขอเป็นส่วนร่วมในการผลิต Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยไวรัสโควิด-19
เปรียบเสมือนหน้าด่านที่จะต้องคอยรับมือกับไวรัสชนิดนี้

 

ทาง บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ และขอเป็นส่วนร่วมในการผลิต Face Shield
อุปกรณ์ที่สามารถช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ จากสารคัดหลั่ง หรือละอองต่างๆจากผู้ป่วยได้

 

บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ และขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
ที่ต่อสู้กับวิกฤติไวรัสโควิด-19 อย่างไม่ย่อท้อ ....

แชร์